27 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 2

27 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 2

https://www.google.com/maps/place/Trung+T%C3%A2m+Dinh+D%C6%B0%E1%BB%A1ng+VACCA/@10.835124,106.671064,16z/data=!4m6!3m5!1s0x3175299032694a1d:0xf756ee3db8ffcad3!8m2!3d10.7941494!4d106.6524585!16s%2Fg%2F11p738xzr4?hl=vi&entry=ttu