27 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

27 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh