27 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hà Nội 2

27 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hà Nội 2